MK sportmassage

Voor de sporter en niet-sporter

Wat doet het NGS?

Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) is de leden-, branche- en examenorganisatie van en voor alle sport-, sportzorg- en wellnessmasseurs in Nederland.

Het NGS steunt op drie pijlers:
1.      Ledenorganisatie
2.     Brancheorganisatie
3. Examenorganisatie

1. Ledenorganisatie
Het NGS zorgt ervoor dat masseurs een kwalitatief goede opleiding kunnen volgen. Dit doet het NGS door opleidingen en opleiders te accrediteren op basis van de hoogste kwaliteitseisen. 
Het NGS behartigt de beroepsbelangen van de sport-, sportzorg- en wellnessmasseurs in Nederland.  Het borgt en verbetert het handelen van de masseurs in de beroepspraktijk en versterkt de ontwikkeling van het vak/kennisdomein door trends en ontwikkelingen in de maatschappij nauwlettend in de gaten te houden.
 
Het NGS:
1. Heeft kwalificatieprofielen opgesteld zodat helder is aan welke competenties de masseurs moeten voldoen.
2.     Brengt vijf keer per jaar het vakblad ‘Sportmassage’ uit, zodat de leden op de hoogte zijn van de nieuwste
ontwikkelingen in het vakgebied.
3. Heeft een commissie die bij- en nascholingen accrediteert. Zo blijven de masseurs vakbekwaam in het
uitoefenen van hun vak. 

2. Brancheorganisatie
Het NGS behartigt als ledenorganisatie de belangen van ruim 5.000 sport-, sportzorg- en wellnessmasseurs in Nederland. Het NGS vertegenwoordigt de branche in het contact met belangrijke partijen zoals: 
-Overleg met de landelijke overheid
-Zorgverzekeraars
-NOC*NSF en sportbonden
-Evenementenorganisatoren
-Ketenpartners, zoals (sport)fysiotherapeuten en sportartsen

3. Examenorganisatie
Het NGS is als examenorganisatie verantwoordelijk voor de examinering van toekomstige NGS-masseurs. Aan de hand van de kwalificatieprofielen heeft het NGS vastgesteld aan welke kwaliteitscriteria een NGS-masseur moet voldoen om te slagen voor het examen. 

Bron: NGSmassage.nl

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 MK sportmassage

Thema door Anders Norén